Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii

Młodzieżowy Ośrodek

Konsultacji i Terapii

MOKiT

ul. Orla 6b

15 – 021 Białystok

e-mail: mokit@ddps.bialystok.pl

Tel. 85 746 06 23

 

 Zespół psychologów i terapeutów Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii od 1997roku oferuje pomoc psychologiczną i terapeutyczną w postaci:

 -  konsultacji i psychoedukacji

-  psychoterapii indywidualnej

    -  terapii rodzinnej i małżeńskiej.

 

   W MOKiT pomoc uzyskają osoby, które pochodzą        z rodzin, w których występuje  lub występował problem alkoholowy. Zapraszamy do kontaktu z nami:

 - rodziców z dziećmi i młodzieżą

- rodziny, w których występuje problem przemocy

oraz

  - osoby pracujące z ww. młodzieżą i rodzinami

(pedagogów szkolnych, wychowawców placówek oświatowych, kuratorów)

 

POMOC ŚWIADCZYMY BEZPŁATNIE

NIE WYMAGAMY SKIEROWANIA

 Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz.:

8.00 – 20.00

W celu zgłoszenia i ustalenia terminu spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. 85 746 06 23.