Osoby dorosłe

Organizacja opieki:

Osoby dorosłe - samotne, emeryci i renciści, będące w trudnej sytuacji życiowej mogą uzyskać opiekę  i wsparcie w dwóch punktach na terenie miasta, tj. przy ul. Nowogródzkiej 5/1 i Narewskiej 5.

Osoby te mają zapewniony kontakt ze środowiskiem społecznym, pomoc w załatwianiu spraw życia codziennego, usprawnienie, aktywizację oraz organizację czasu wolnego.

W ramach prowadzonej działalności Dzienny Dom Pomocy Społecznej zapewnia swoim podopiecznym posiłek – obiad, składający się z zupy, drugiego dania, kompotu i pieczywa.
Osoby dorosłe mogą korzystać z zajęć:

  • usprawniających
  • umuzykalniających
  • plastycznych
  • robótek ręcznych
  • czytelniczych


Ponadto organizowane są prelekcje i pogadanki, wieczorki taneczne i spotkania okolicznościowe, wyjazdy na grzyby i jagody a także wycieczki.

Posiłki wydawane są codziennie oprócz niedziel i świąt, w godzinach 12:00 - 15:00 w stołówkach:

  • przy ul. Nowogródzkiej 5/1
  • przy ul. Narewskiej 5
  • dowożone są do domów osób obłożnie chorych


DDPS zapewnia opiekę osobom dorosłym w godzinach 8:00 - 16:00.