Stowarzyszenie "Pokolenia Razem"

 

 

KRS:0000785023, NIP:5423359691,REGON:383298126

Adres Siedziby : ul. Nowogródzka 5/1, 15-489 Białystok

Tel. 85 675 03 87

Jeśli chcesz nam pomóc w realizacji poniższych zadań, prosimy o darowizny na konto :41 1600 1462 1821 6692 6000 0001. z tytułem wpłaty: darowizna na cele statutowe. Które możesz odpisać od podatku do 6% dochodów za rok.  Celem Stowarzyszenia jest:

- Wspieranie wszystkich zadań statutowych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Nowogródzka 5/1, 15-489 Białystok.

- Pozyskiwanie środków finansowych na szkolenia dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w celu lepszej jakości  świadczonych usług dla podopiecznych.

- Prowadzenie i wspieranie szeroko pojętej pomocy  społecznej.

- Integracja społeczna i zawodowa osób  niepełnosprawnych w regionie.

- Tworzenie możliwości turystycznych  i kulturalnych dla seniorów i dzieci.

- Krzewienie idei wolontariatu.

- Organizowanie spotkań kulturalno-naukowych dla osób starszychi dzieci.

- Rehabilitacja i aktywizacja sportowa osób niepełnosprawnych.

- Świadczenie usług społecznych w społeczności lokalnej.

 Poniżej cały statut stowarzyszenie i skład władz stowarzyszenia. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów.